• Català
  • Castellà
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Centre Artesà Tradicionarius

Els tallers

Matrícula i preus

INSCRIPCIÓ
Tallers de música i dansa del C.A.T.

Períodes de matriculació curs 2016-2017:
1r trimestre: de l’1 al 30 de setembre
2n trimestre: de l’5 al 30 de desembre (alumnes nous del 12 al 30 de desembre)
3r trimestre: del 6 de març al 3 d’abril (alumnes nous del 13 de març al 3 d’abril)
La matrícula és presencial al C.A.T., en hores d’atenció al públic (17h a 21h)

LLOC
Secretaria del C.A.T.
De dilluns a divendres de 17 h a 21 h
Trav. de St Antoni 6-8 (entrada per Pl. Anna Frank) 08012 Barcelona
Tel: 93 218 44 85

PREUS
MATRÍCULA TRIMESTRAL PER TALLER:
Instruments, cançó tradicional              100 €      
Formació de grups instrumentals          85 €
Taller de sensibilització musical             75 €      
Ball folk català                                        87 €
Danses d’arreu del món                         98 €      
Classes individuals d’instruments          145€
Abonament dos tallers col·lectius          175 €
Abonament dos tallers individuals          265 €
Abonament taller col·lectiu i individual    220 €

Descompte d’un 10% per als Amics del C.A.T.
Descompte familiar 5 %