Folk School Pyrenees

Política de privacitat Colònies

POLÍTICA_PRIVACITAT_COLONIES

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable
Raó social : Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM
CIF            : G-59120444
Domicili     : Travessia de Sant Antoni, 6-8      • 08012 Barcelona
Correu       : lopd@tradicionarius.cat               • Telèfon: 93 218 44 85                    

Finalitat
Proporcionar informació d'interès relacionada amb les Colònies Musicals del Pirineu

Legitimació
Consentiment exprés de l’usuari al emplenar el full d’inscripció a les Colònies Musicals del Pirineu

Destinataris:
Plataformes de gestió de dades de tramesa de comunicacions electròniques en format electrònic (MailChimp – Encarregat de tractament acollit a Privacy Shield - https://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr)
Casa de Colònies RIDULAINA

Drets: Accés, rectificació, supressió i oposició, així com altres drets, com s’explica a ‘Informació Addicional’

Informació Addicional
Si desitja informació més detallada sobre el tractament de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat

 
POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
Raó Social: Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM
Domicili social: Travessia de Sant Antoni, 6-8 • 08012 Barcelona
C.I.F .: G-59120444
E-mail: lopd@tradicionarius.cat          
Telèfon: 93 218 44 85                     

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades?
Tractem la informació que ens facilita l'usuari amb la finalitat de proporcionar informació d'interès relacionada amb les Colònies Musicals del Pirineu.

¿Quan temps conservarem les seves dades?
Conservarem les seves dades personals mentre l'usuari no sol·liciti la seva supressió.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment exprés de l'usuari al emplenar el full d’inscripció a les Colònies Musicals del Pirineu.

L'usuari haurà de mantenir les seves dades personals actualitzades a fi que la informació continguda en els fitxers de Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM estigui actualitzada i sense errors.

¿A quins altres destinataris es comunicaran les seves dades?
Les seves dades poden estar allotjades en plataformes de gestió de dades i enviament de comunicacions comercials, en concret, Mailchimp com a encarregat de tractament acollida al Privacy Shield. (Saber més a: https://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr)

També seran comunicades a la Casa de Colònies RIDULAINA per a la gestió administrativa dels assistents.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?
L'usuari pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins pels quals van ser recollides. També podrà sol·licitar els drets a la limitació del tractament i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

L'usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, acreditant la seva identitat en el domicili social de Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM o sol·licitar-ho mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a lopd@tradicionarius.cat.

Així mateix, pot sol·licitar la seva baixa fent servir l’enllaç que trobareu al peu de les comunicacions en format electrònic.

Els titulars de les dades personals tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es • C / Jorge Juan, 6 • 28001 Madrid).