• Català
  • Castellà
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Centre Artesà Tradicionarius

Escola Folk del Pirineu

Presentació del projecte

L’any 2010 es va crear  l’Escola Folk del Pirineu · Tallers d’ Arsèguel amb seu al municipi d’Arsèguel (Alt Urgell), com a centre dedicat a la formació i promoció de la música i la dansa d’arrel tradicional a les comarques del Pirineu. Mesos abans de la inauguració —divendres, 5 de març de 2010 —, es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, l’Ajuntament d’Arsèguel (propietari de l’immoble) i l’Associació Cultural TRAM, gestora de l’Escola Folk del Pirineu.
 
Amb el terme folk volem expressar tot allò relacionat amb la nostra música i dansa tradicionals des d’una perspectiva contemporània que, sense menystenir la tradició, aporti noves propostes d’expressió de les nostres tradicions musicals. A l’Escola Folk del Pirineu ensenyem els instruments tradicionals —també, alguns d’estàndards —amb el material (cançons, melodies, balls...) que ens ha deixat la nostra tradició  tot adaptant-lo i rellegint-lo amb les diferents aportacions, gustos, necessitats tècniques, conjuntures estètiques... de professors i alumnes.
 
El currículum pedagògic de l’Escola Folk del Pirineu és obert i flexible, adaptant-se a les possibilitats/necessitats de l’alumnat, tot potenciant la diversió per mitjà de la música i la dansa. Sense deixar de banda el rigor en l’ensenyament tècnic dels instruments, l’Escola no té com a finalitat última la formació de professionals de la música  tot i que quan es dóna el cas —i això passa ! — d’alumnes que tenen un interès molt fort per l’aprenentatge de la música, instruments, llenguatge...  hi posem  especial cura per donar-los les eines necessàries per aconseguir més nivell tècnic i creatiu i estar preparats per seguir els seus estudis musicals en centres especialitzats.

L’Escola Folk del Pirineu · Tallers d’Arsèguel programa diferents activitats per dur a terme aquests objectius:  

Folk a l’Escola: posa a l’abast de tothom l’aprenentatge dels instruments, cançons i danses tradicionals del nostre país als pobles i viles del Pirineu. Curs adreçat tant als alumnes de les escoles com als familiars i veïns; mainada, joves i adults.

Tallers de periodicitat mensual: improvisació modal, cançó tradicional, percussió per a colles de Cultura Popular

Colònies per a Joves Intèrprets folk del Pirineu: Dies abans del cap de setmana del festival Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, l’Escola Folk del Pirineu · Tallers d’Arsèguel  programa dos torns de colònies per a la preparació del repertori per al concert/ball del diumenge de la Trobada.

Curs regular de música i dansa tradicionals a la seu de l’Escola Folk del Pirineu -Tallers d’Arsèguel adreçat bàsicament als joves del territori. Aquests cursos es desenvolupen coincidint amb l’any acadèmic normal.

Classes magistrals periòdiques de música i dansa tradicional impartides per professorat de prestigi de qualsevol especialitat i procedència.

L’Escola Folk del Pirineu · Tallers d’Arsèguel és un projecte de l’Associació Cultural per la tradició musical TRAM en conveni amb Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i l’Ajuntament d’Arsèguel. 

On som?
Consulta el Blog de l'Escola Folk del Pirineu aquí