• Català
  • Castellà
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Centre Artesà Tradicionarius

Qui som

Qui som?

Associació Cultural TRAM

Jordi Fàbregas Canadell: President
Esteve León Aguilera: Vicepresident
Isidre Pelàez Dulcet: Secretari
Joaquim Soler Pujades: Tresorer
Artur Blasco Giner: vocal
Arturo Gaya Iglesias: vocal
Josep Antoni Torregrossa Bou: vocal
Antoni Torrens Gost: vocal

 
CAT i Escola Folk del Pirineu

Jordi Fàbregas: director, programació artística i projectes externs – jordicat@tradicionarius.cat
Quim Soler: gerència, producció tècnica i coordinador dels tallers del C.A.T. – quim@tradicionarius.cat
Isidre “Tito” Pelàez: director de l’Escola Folk del Pirineu – Tallers d’Arsèguel – escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat
Montserrat “Rat” Codines: administració – rat@tradicionarius.cat
Andrea Moliner: premsa i comunicació – comunicacio@tradicionarius.cat
Sara Peralta: públics i comunicació - sara@tradicionarius.cat
Carles León: atenció al públic i inscripcions dels tallers i colònies – tramcat@tradicionarius.cat