• Català
  • Castellà
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Centre Artesà Tradicionarius

Espais del C.A.T.

Sala A

Superfície: 41,50 m2 (40 persones)

Característiques:
Il·luminació natural i artificial, cadires, taules i pissarres (es poden proporcionar depenent de l’acte), penja-robes de paret,
connexió a Internet mitjançant Wifi.

Tipus d’acte:
Conferències i reunions, cursets i tallers, presentacions, rodatges i sessions fotogràfiques


Altres espais
No ompliu el formulari. Escriviu a quimsoler@tradicionarius.cat
Gràcies
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que el tractament de les dades personals facilitades es realitza d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

El titular de les dades personals disposa dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal, que podrà exercir dirigint-se per correu electrònic a l’Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM a l'adreça lopd@tradicionarius.cat indicant en l'assumpte del missatge Protecció de Dades.