• Català
  • Spanish
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Centre Artesà Tradicionarius

Spaces C.A.T.

Auditorium-Theatre

Una sala completament equipada per a tot tipus de concerts amb una capacitat per 300 persones i una acústica molt bona d'última generació.

Superfície: 148 m2 (300 persones)

Característiques:
Il·luminació artificial, terra de parquet, escenari d'1 m d’altura, per 7 m de fons i 7,80 m de boca, platea amb 200 butaques,
amfiteatre amb 100 butaques, camerinos amb sortida directe a l’escenari, connexions de veu i dades.

Tipus d’acte:
Conferències, concerts i audicions, cursets i tallers, presentacions, rodatges i sessions fotogràfiques

 
Other venues
Form for
the use of space


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que el tractament de les dades personals facilitades es realitza d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

El titular de les dades personals disposa dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal, que podrà exercir dirigint-se per correu electrònic a l’Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM a l'adreça lopd@tradicionarius.cat indicant en l'assumpte del missatge Protecció de Dades.