• Català
  • Spanish
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Centre Artesà Tradicionarius

Spaces C.A.T.

Auditorium-Theatre

Una sala completament equipada per a tot tipus de concerts amb una capacitat per 300 persones i una acústica molt bona d'última generació.

Superfície: 148 m2 (300 persones)

Característiques:
Il·luminació artificial, terra de parquet, escenari d'1 m d’altura, per 7 m de fons i 7,80 m de boca, platea amb 200 butaques,
amfiteatre amb 100 butaques, camerinos amb sortida directe a l’escenari, connexions de veu i dades.

Tipus d’acte:
Conferències, concerts i audicions, cursets i tallers, presentacions, rodatges i sessions fotogràfiques

 
Other venues
Form for
the use of space
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que el tratamiento de los datos personales facilitados se realiza de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

El titular de los datos personales dispone de los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos de carácter personal, que podrá ejercer dirigiéndose por correo electrónico a l’Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM a la dirección lopd@tradicionarius.cat indicando en el Asunto del mensaje Protección de Datos.