• Català
  • Spanish
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Centre Artesà Tradicionarius

Spaces C.A.T.

Per informació sobre l'ús de la sala i pressupostos, envieu un correu a quimsoler@tradicionarius.cat
Form for
the use of space


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que el tractament de les dades personals facilitades es realitza d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

El titular de les dades personals disposa dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal, que podrà exercir dirigint-se per correu electrònic a l’Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM a l'adreça lopd@tradicionarius.cat indicant en l'assumpte del missatge Protecció de Dades.
  • Current day
  • Day activity