• Català
  • Spanish
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Centre Artesà Tradicionarius

Spaces C.A.T.

C.A.T. bar

Superfície: 150 m2 (100 persones)

Característiques:
Il·luminació natural i artificial, cadires i taules, connexió a Internet mitjançant Wifi.

Tipus d’acte:
Conferències i reunions, presentacions, aperitius i àpats (el bar pot proporcionar càterings), rodatges i sessions fotogràfiques.


Other venues
Form for
the use of space


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que el tractament de les dades personals facilitades es realitza d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

El titular de les dades personals disposa dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal, que podrà exercir dirigint-se per correu electrònic a l’Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM a l'adreça lopd@tradicionarius.cat indicant en l'assumpte del missatge Protecció de Dades.